Sven Gusovius

​ Dokumentární filmy, reportáže a Podkladové zprávy

Sven Gusovius

​ Dokumentární filmy, reportáže a Podkladové zprávy

​ ​Jako elektroinženýr se dlouhodobě zabývám vývojem a testováním technických výrobků. Často jednostranné, manipulativní a nepříliš fakticky podložené zpravodajství v médiích dalo impuls pro mou novinářskou práci

​ Vymírání hmyzu, údajně způsobené nepůvodními rostlinami, je dobrým příkladem nepravd, které se šíří, a vlivu, který tyto nepravdy mají na životy nás všech.

​​ Na následujících stránkách vám poskytnu vhled do studie hmyzu, kterou jsem provedl já a mé dvojče Eric Gusovius, do mediálního výzkumu, "Bambusového projektu Gusovius" a film " Gusoviusova studie o hmyzu: Fakta versus fake news, ekocida ".  
​ Přeji vám vzrušující zábavu.  
Sven Gusovius

​ Přejít na studii hmyzu

​​In addition to the website some important downloads:

​​Petition
"Stop the ban and destruction of non-native plants": 
https://www.change.org/Insektenstudie_Gusovius
​Attachment to the petition:
German:
Petition_Anhang.pdf
Englisch:
Petition_Appendix.pdf

​Summary and overview "​Bamboo Project Gusovius":
German:
Bambusprojekt_Gusovius.pdf
English:
Bamboo_Project_Gusovius.pdf

The Bamboo Project Gusovius as a cultural and educational project of the New European Bauhaus:

​Cooperation partners and supporters wanted!
German:
Bambusprojekt_Gusovius_Bauhaus.pdf
English:
Bamboo_Project_Gusovius_Bauhaus.pdf

​​#Zusammenland (TogetherLand), text from the campaign:
Dull populism? No thanks! The so-called "remigration" of our friends, neighbours and colleagues? Certainly not. And fascism? Never again! Germany does not need an alternative to freedom and diversity. We have learnt from history and have not forgotten how inhumanity - at first secretly and cautiously, then oppressively and brutally - penetrated society. The present time demands a clear stance. Together, we stand for an open country that courageously faces up to the challenges instead of allowing itself to be stirred up by right-wing propaganda. Because we already know where that can lead. So, this year counts: Against hatred and division. For a new togetherness. Strong together in a diverse #Zusammenland.